PROJEKTY - REALIZACE

NAŠE PROJEKTY REALIZUJEME VE ČTYŘECH NEZBYTNÝCH ETAPÁCH 

1. AUDIT - DEFINICE SOUČASNÉHO STAVU

 • Firma uvnitř
 • Procesy, činnosti - na ně vázané lidské zdroje
 • Firma vně - market
 • Výroba
 • Prodej, servis, distribuce a prodejní servis
 • Marketing

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI: Vize, strategie, rentabilita – hladiny aspektů (krizová, řízená, plánovaná, cílená), investice, návratnost, hospodaření, ekonomika – kapitalizace, řízení, lidské zdroje, procesy, plánování, vývoj, výroba, obchod, marketing

2. VÝSTUPNÍ ANALÝZA

 • Definice aktuálního, reálného stavu
 • Návrh řešení
 • Definice potřeb
 • Následná implementace změn

SWOT ANALÝZA:

 • Silné stránky
 • Slabé stránky
 • Příležitosti
 • Rizika

DEFINICE POTŘEB PRO ÚSPĚŠNOST NAVRHNUTÝCH ŘEŠENÍ:

 • Nutné investice - na jednotlivé sekce – návratnost
 • Časový harmonogram implementace a realizace – na jednotlivé sekce
 • Potřebné lidské zdroje - v jednotlivých sekcích

KOMPLETNÍ PROJEKT ROZVOJE FIRMY:

 • Definice struktury firmy
 • Dosazení lidských zdrojů
 • Akvizice trhu
 • Definice potřeb trhu
 • Marketing (PR, plošný marketing, webmarketing, crossmarketing, podpora prodeje)
 • Optimalizace obchodu
 • Plánování - zpětná vazba
 • Realizace a optimalizace následného servisu - retence

3. IMPLEMENTACE A REALIZACE

JSME VÝKONNOU SOUČÁSTÍ TÝMU V KAŽDODENNÍM PROCESU!

4. DOSAŽENÍ SPOLEČNĚ DEFINOVANÝCH CÍLŮ PROJEKTU

Citáty

Alexander Pope řekl:

"Lidi musíte učit tak, aby o tom nevěděli. A neznámé věci jim je třeba předkládat jako věci zapomenuté."

Galileo řekl:

"Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl.

lord Chesterfield řekl:

"Buď chytřejší než ostatní, ale neříkej jim o tom."

Sokrates říkal:

"Vím, že nic nevím."

MOTTO

" Nikdy nejsem schopen pomáhat v tom, co jsem si sám neprožil. Proto dnes dělám to co dělám. "